tel +421 903 532 206    e-mail herman@herman-sro.sk

Vykonávame revízie tlakových zariadení - tlakové nádoby stojate - expanzomaty, vdzušníky kompresorov, ohrievače TUV, kotly, rozvody a ostatné tlakové zariadenia. Revízie sú potrebné pre bezpečnosť a plynulú prevádzku plynových zariadení, ktorá vyplýva z vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 z. Z.

Máte záujem o revíziu tlakového zariadenia?

Ak máte záujem o revíziu tlakového zariadenia, kontaktujte nás na tel. č. +421 903 532 206, +421 904 491 016 alebo e-mailom na herman@herman-sro.sk.