tel +421 903 532 206    e-mail herman@herman-sro.sk

  • spoločnosť vlastní všetky potrebné osvedčenia a oprávnenia pre vykonavanie revízií plynových a tlakových zariadení
  • systém manažérstva kvality v súlade s STN EN ISO 9001
  • systém enviromentálneho manažérstva v súlade s STN EN ISO 14001