Herman s.r.o. je držiteľom systému menežérstva kvality v súlade s STN EN ISO 9001 a systému enviromentálneho menežérstva v súlade s
STN EN ISO 14001.

Už 17 rokov sa venujeme plynofikácií rodinných domov a priemyselných objektov. Plynofikáciu zabezpečujeme od energetického poradenstva cez projektovú dokumentáciu, realizáciu, až po záručný a pozáručný servis.


 
24 hodín denne ponúkame záručné a pozáručné opravy všetkých plynových spotrebičov
Čistenie spotrebičov po vykurovacej sezóne.
Zabezpečujeme energetický audit budov